Карта сайта

Новини

14 червня 2019
Впровадження Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССP)

На виконання вимог Закону України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів” та нормативно-правових актів, які прийняті на виконання цього Закону, на підприємствах в структурі Департаменту доробки та зберігання Корпорації “Сварог Вест Груп” організовано діяльність з розробки, впровадження та використання постійно діючих  процедур, які ґрунтуються на принципах Системи  управління безпечністю харчових продуктів (НАССР).

 

Внутрішні вигоди впровадження Системи управління  безпечністю  харчових продуктів  полягають у системному підході, який охоплює параметри безпеки харчових продуктів на всіх етапах життєвого циклу — від виробництва сировини і до використання продукту кінцевим споживачем; використанні запобіжних заходів, а не запізнілих дій щодо виправлення браку та повернення продукції; наявності (підтвердження) задокументованих доказів дотримання вимог технічних регламентів, вимог законодавства та контролю всього циклу виробництва; підвищенні ефективності управління за рахунок оцінки та аналізу діяльності підприємства в розрізі окремих процесів, прозорості і чіткості виконуваних функцій персоналом; зменшенні фінансових втрат від браку за рахунок комплексу заходів своєчасної ліквідації невідповідностей, корегуючих дій, запобіжних заходів його уникнення; безпомилковому виявленні критичних процесів і концентрації на їх основі ресурсів і зусиль підприємства; значній економії за рахунок зниження частки браку в загальному  обсязі виробництва.

 
Зовнішні вигоди: підвищення довіри споживачів до виробленої продукції; зростання інвестиційної привабливості; створення репутації виробника якісних і безпечних продуктів харчування; додаткові переваги при участі у міжнародних тендерах.
 
Крім того, система НАССР дозволяє розробити програми-передумови, що створюють сприятливий ґрунт для управління персоналом, виробництвом, закупівлями і реалізацією.
 
 
НАССР
Повернутися
Bookmark and Share